Referat af Generalforsamling den 20.01.2015 (Bemærk: Løbeprogram for 2015 findes under pkt. 8)

1. Valg af dirigent
Claus Nørgård Jensen blev valgt som dirigent

2. Formandens beretning
Svend Jakobsen berettede om, at han generelt var godt tilfreds med foregående sæson. Fuglsang Sø-stafetten var igen et kæmpe hit, hvor næsten 50 medarbejdere samledes på én aften. Ligeledes var der stor succes omkring nyt løbetøj, som mange medarbejdere købte.

3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab, herunder godkendelse af regnskabet. Revisor for løbeklubben Jan Rønberg kunne desværre ikke deltage. I stedet berettede formand Svend Jakobsen om, at løbeklubben pt. har et underskud på godt 20.000. Dette skyldes at Fondens bidrag til løbepakkerne først bliver gjort op ved årsskiftet. Herefter forventes et overskud på godt 3.000 med mindre et arrangement inden 1. april stables på benene.

4. Fastsættelse af kontingent
Det nuværende kontingent findes passende, så for næste sæson bliver kontingentet igen 100 kr.

5. Behandling af indkomne forslag
Orienteringsløb:
I området omrking Sunds er der sat faste poster op til orienteringsløb. Det blev foreslået at se nærmere på at lave et arrangement. Løbeklubben vil derfor planlægge dette arrangement i april-maj måned.

Fællestræninger:
Som noget nyt har løbeklubben lavet en facebook gruppe: “Kyocera Unimerco Løbeklub”. Her vil der blive lagt tidspunkter for fællestræninger op. Alle medlemmer af gruppen er meget velkomne til at foreslå/invitere til fællestræninger. Hensigten er, at det kan være træning for alle, så afhængig af hvem der deltager, så finder vi et niveau der passer.

Fyraftensarrangement med ekspert i løb
Der arbejdes på at få en ekspert i løb ud til et fyraftensarrangement, hvis ikke det sprænger budgettet og der er stor nok interesse for det. Der satses på at gennemføre arrangementet i marts måned.

6. Valg af bestyrelse
Bestyrelsen sagde sidste sæson ja til 2 sæsoner og alle medlemmer ønsker at fortsætte. Dermed består bestyrelsen stadigvæk af:

Svend Weinkauff Jakobsen
Torben Jørgensen
Claus Nørgård Jensen
Carsten Nielsen

7. Valg af revisor
Jan Rønberg fortsætter som revisor for løbeklubben.

8. Eventuelt
Det blev besluttet at holde fast i sidste sæsons løbeprogram:

Forårsløbet i Herning (12. april)
Fuglsang Søstafetten (16. juni)
Midsommerløbet i Sunds (17. juni)
Nordealøbet i Herning (12. september)
Vestjysk Halvmarathon (7. november)

Udover de sædvanlige løb planlægges følgende for den kommende sæson:
Orienteringsløb (april-maj)
Fyraftensarrangement med en ekspert i løb (marts)
Fællestræninger ligges op på Facebook

Løbetøj: Der åbnes meget snart op for en e-shop løsning, hvor man selv kan bestille tøj