Om Jagtklubben

KYOCERA UNIMERCO HUNTING CLUB

Jagtklubben blev stiftet 18. marts 2013.

86BDDC0E-B036-4A77-8333-4DF4FD826F73

Foreningens formål er at fremme interessen for jagt samt at varetage medlemmernes interesser ved at være medvirkende til at fremskaffe de bedst mulige betingelser for at udbygge kendeskabet til jagt,vildt og natur. Det er desuden foreningens formål at medvirke til at styrke sammenholdet mellem ansatte i Kyocera Unimerco.

Kontingent:

Kontingentet er 200 Kr., og tilmelding kan ske ved en fra bestyrelsen.

Bestyrelsen:

Formand: Eddie Hald Jensen.  Eddie6jensen@gmail.com

Kasserer: Edin Camo. Edincamo@yahoo.dk

Derudover består bestyrelsen af:

Nicolas Machmüller oller.nc@gmail.com

Paw Eskildsen.  Paw@pe-mc.dk

Erik Siewertsen.  Erikmajbritt@hotmail.com

Suppleant: René Kristiansen Rkr@kyocera-unimerco.com

Regnskab: Esge Jensen