Referat fra generalforsamling i Kyocera Cycling Team 21 februar 2017

Referat fra generalforsamling i Kyocera Cycling Team.

Afholdt 21. februar 2017

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens fremlæggelse regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 • Bestyrelsen foreslår ajourføring af vedtægter – se medsendte udkast.
 1. Valg af bestyrelse
 • På valg er Henrik Toft, Kurt Hansen og Kaj Vestergård (alle modtager genvalg)
 1. Valg af revisor
 2. Eventuelt
 3. Åben debat om, hvilke aktiviteter der skal fokuseres på i 2017.

 

Referat:

 1. Kenneth Nystrup blev valgt som dirigent.
 2. Carsten Risom aflagde beretning
 3. Kaj Byskov fremlagde regnskab
 4. Kontingent blev fastsat til 100 kr.
 5. Behandling af indkomne forslag
  • Vedtægter blev ændret iht. udsendte udkast
 6. Valg af bestyrelse.
  • Henrik Toft, Kurt Hansen og Kaj Vestergård blev genvalgt til bestyrelsen
 7. Kenneth Nystrup blev valgt som revisor
 8. Under eventuelt blev der talt om, hvilke aktiviteter klubben skal have i det kommende år. Notater herfra vil efterfølgende blive behandlet i bestyrelsen.

 

Mvh.

Carsten Risom