Referat fra bestyrelsesmøde(r) i cykelklubben – 17., 29. og 30 marts.

Dagsorden

1. Konstituering efter generalforsamling

Bestyrelsen fortsætter uændret med samme fordeling af opgaver.

2. Status på medlemmer, antal total og nye

Ultimo marts er der 62 medlemmer.

3. Økonomi                                

Bestyrelsen har diskuteret, hvilke arrangementer der skal være fokus på i 2017. Ud fra dette har Kaj lavet budget, som efterfølgende er afstemt med Jan Rønberg.

4. Tøjsalg igen? Mange har efterspurgt dette.

Det er besluttet, at der igangsættes en runde, hvor der tilbydes salg af Kyocera cykeltøj til klubbens medlemmer. Der udsendes særskilt information herom.

Ansatte i Kyocera Unimerco søsterselskaber (udland) vil på forespørgsel også kunne købe cykeltøj, men dog skal eventuelle ekstra administrationsomkostninger dækkes af køberen.

Næste runde med salg af cykeltøj forventes gennemført vinteren 2018/2019.

5. Alle informationer på hjemmesiden

Fremover offentliggøres alle klubbens aktiviteter på hjemmesiden for KUA klubber.

6. Arrangementer i 2017

Baseret på input fra generalforsamlingen og god debat i bestyrelsen forventes følgende i 2017:

 • Løbskalender med motionsløb, som medlemmer opfordres til at deltage i (er udsendt).
 • Fælles landevejstræning efter arbejde (plan er udsendt).
 • Fælles MTB ture (alle medlemmer opfordres til at arrangere ture med efterfølgende hygge). Alle medlemmer, som gerne vil arrangere en tur opfordres til at kontakte bestyrelsen.
 • Til næste vinter forventes igen 1 eller flere spinning arrangementer.
 • Foredrag er også igen en mulighed. Der er dog intet konkret pt.
 • Værkstedsaften med fokus på racercykler, vurderes ikke som en mulighed lige nu, men måske næste vinter.

7. Andet – Tilskud til deltagergebyr ved diverse motionsløb

Bestyrelsen har besluttet, at der vil blive givet tilskud til deltagelse i motionsløb under følgende betingelser:

 • Min 3 kollegaer/medlemmer skal deltage i samme løb
 • Man skal tilmeldes under navnet ”Kyocera Unimerco”
 • Har man købt Kyocera cykeltøj skal man bruge det under løbet
 • Der gives tilskud svarende til 75% af deltagergebyret, dog max 200 kr pr løb
 • Man betaler selv på forhånd og ved tilmelding og får efterfølgende refunderet tilskuddet

Sunds d. 30. marts

Carsten Risom