Generalforsamling i Kyocera Cycling Team – Afholdt 21. februar 2017

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens fremlæggelse regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 • Bestyrelsen foreslår ajourføring af vedtægter – se medsendte udkast.
 1. Valg af bestyrelse
 • På valg er Henrik Toft, Kurt Hansen og Kaj Vestergård (alle modtager genvalg)
 1. Valg af revisor
 2. Eventuelt
 3. Åben debat om, hvilke aktiviteter der skal fokuseres på i 2017.

Referat:

 1. Kenneth Nystrup blev valgt som dirigent.
 2. Carsten Risom aflagde beretning
 3. Kaj Byskov fremlagde regnskab
 4. Kontingent blev fastsat til 100 kr.
 5. Behandling af indkomne forslag
  • Vedtægter blev ændret iht. udsendte udkast
 6. Valg af bestyrelse.
  • Henrik Toft, Kurt Hansen og Kaj Vestergård blev genvalgt til bestyrelsen
 7. Kenneth Nystrup blev valgt som revisor
 8. Under eventuelt blev der talt om, hvilke aktiviteter klubben skal have i det kommende år. Notater herfra vil efterfølgende blive behandlet i bestyrelsen.

Noter fra ”Åben debat om, hvilke aktiviteter der skal fokuseres på i 2017”

 • Jørgen Bylov foreslog, at der laves et fælles hold, som deltager i Trehøje Rundt i april
 • Snak / usikkerhed om vores mails kommer fra til alle medlemmer. Kurt og Carsten skal følge op mailadresser som er tilknyttet klubbens hjemmeside. Efterfølgende skal det afklares om G-mail fortsat skal bruges
 • Carsten Risom vil lave mandags træninger på landevej og også arrangere en længere tur i en weekend i foråret
 • Kenneth Nystrup forslog en værkstedsaften ved Per p. med fokus på racercykler
 • Lars Kongsted spurgte til om der ville være mulighed for sponsorat til deltagergebyr ved løb, hvor kun en eller få medarbejdere deltager. Carsten sagde umiddelbar nej, men sådanne sager afklares altid i bestyrelsen
 • Edin forslog en fælles tur med overnatning i shelters
 • Cykeltøj – der forventes 2-3 mdr. leveringstid. Flere ønsker at købe enkelte dele. Bestyrelsen bør/skal afklare om der skal laves en ny indkøbsrunde
 • Carsten Risom skal afklare, hvordan folk fra Vismandsklubben betaler medlemskontingent og giver efterfølgende besked til Jørgen Bylov
 • Jørgen Nygård vil gerne være medlem – Carsten Risom skal få det fikset

Mvh.

Carsten Risom