Velkommen til KUA Personale klubber

Stiftelse af foreninger på KYOCERA UNIMERCO er et positivt udtryk for, at KYOCERA UNIMERCO-medarbejdere (nuværende såvel som pensionerede) også har lyst til at være sammen uden for arbejdstiden. Fritids- og sportsforeninger er med til at skabe et endnu bedre arbejdsmiljø på KYOCERA UNIMERCO. Ligesom fritidsarrangementer bliver bedre både i kvalitet og i intensitet, når idéer kommer fra medarbejdere, der har interesse i at deltage.

Synes du der mangler en klub på listen? Så læs mere om hvordan du starter en klub her …

Hjemmesiden vedligeholdes af de enkelte klubber, har du generelle spørgsmål er du velkommen til at kontakte hhe@unimerco.com

KUA_cykelklub

Bemærk!
For at undgå tvivlsspørgsmål, vil vi gøre opmærksom på, at skader opstået som følge af frivillige fritidsaktiviteter i KUA klubberne ikke anses som arbejdsskader. Dette betyder, at eventuelle skader  ikke bliver dækket af KUA’s forsikring, men skal dækkes af medarbejderens egen ulykkesforsikring.
Det er medarbejderens eget ansvar at have den fornødne forsikringsdækning i forhold til den pågældende aktivitet. Hertil skal bemærkes, at visse forsikringsselskaber kræver en udvidet dækning, såfremt der udøves ekstremsport (fx motorkørsel). Spørgsmål kan rette til Ditte Simonsen (DSI) i Legal.